Korepetycje przedmiotowe

Aby nauka nie sprawiała trudności…

Korepetycje

Problemy z nauką potrafią skutecznie zniechęcić do pogłębiania wiedzy i uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Dlatego warto w porę zadbać o nadrobienie nawet drobnych zaległości, zrozumieć temat i efektywnie przygotowywać się do lekcji. Pomocne tutaj z pewnością będą korepetycje i inne formy zajęć pozalekcyjnych.

Korepetycje to dodatkowe zajęcia pozaszkolne, dzięki którym uczniowie mają sposobność uzupełnienia braków spowodowanych np. nieobecnością w szkole. Umożliwiają także powtórzenie, a tym samym utrwalenie przerobionego materiału. Dzięki tym dodatkowym lekcjom, uczeń uniknie zaległości i będzie dobrze przygotowany do dalszej edukacji. Dokładamy starań, aby na spotkaniach panowała przyjazna atmosfera, a treści były przekazywane w sposób jasny i zrozumiały.

Nasza wykwalifikowana kadra udziela korepetycji z następujących przedmiotów:

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. rosyjski
 • j. francuski
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • biologia
 • historia

Zależy nam na dobrym przygotowaniu młodych ludzi, dlatego do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie. Dokładamy starań, aby proponowana przez nas forma zajęć odpowiadała potrzebom naszych podopiecznych i przynosiła oczekiwane efekty.

Oferowane zajęcia pozaszkolne:

 • Korepetycje indywidualne
 • Korepetycje w małych grupach
 • Pomoc w odrabianiu lekcji
 • Powtórki przed klasówką
 • Przygotowanie do konkursów przedmiotowych

Jakie są korzyści z uczestniczenia w zajęciach dodatkowych? Korepetycje mobilizują do ciągłego powtarzania materiału. Uczeń może poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę, a efekty widoczne podczas sprawdzianów czy odpytywania, motywują do dalszej pracy. Nauka może okazać się całkiem przyjemna…

Korepetycje Szczecin skuteczną pomocą w nauce!
Z naszej oferty korepetycji mogą korzystać zarówno te osoby, które mają zaległości w nauce, jak i te które chcą utrwalić zdobyte wcześniej wiadomości. Warto w porę zadbać o dobre przyswojenie materiału, co z pewnością będzie pomocne w dalszej edukacji i przy późniejszych egzaminach. Jakiekolwiek braki, mogą utrudniać dalsze kształcenie, co dotyczy szczególnie przedmiotów ścisłych.
Dokładamy starań, aby wszystkie zajęcia były prowadzone w sposób jak najbardziej zrozumiały. Troszczymy się także o stworzenie atmosfery życzliwości i wyrozumiałości. Udział w korepetycjach pomoże uczniom w zrozumieniu treści, które przysparzają im najwięcej kłopotów. Pomoc w odrabianiu lekcji i przygotowaniu do sprawdzianu, może okazać się dużym ułatwieniem dla ucznia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej ofert korepetycji w Szczecinie.