Nasza oferta korepetycji

Dodatkowe lekcje dla uczniów

korepetycje oferta

W naszym Ośrodku Edukacyjnym prowadzimy szereg zajęć pozalekcyjnych mających na celu pomoc uczniom w nauce. Trudno być wszechstronnym i zazwyczaj osoby z zacięciem humanistycznym napotykają trudności w nauce przedmiotów ścisłych i na odwrót, ścisłe umysły borykają się z nauką przedmiotów humanistycznych.

Dlatego w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się korepetycje z dowolnych lekcji, dzięki którym uczniowie poprawią swoje wyniki w nauce.

Do wyboru są:

  • Korepetycje indywidualne
  • Korepetycje w małych grupach (do 4 osób)

W ramach zajęć pozalekcyjnych zostaje powtórzony, a tym samym utrwalony przerobiony materiał. Wykwalifikowana kadra nauczycielska w przystępny sposób wytłumaczy niezrozumiałe wątki i zadania. Każda lekcja trwa 60 minut lub 45min.

Inną formą zajęć jest pomoc w odrabianiu lekcji oraz powtórka przed klasówką. Dzięki naszej pomocy uczniowie będą doskonale przygotowani do każdej lekcji i sprawdzianu. Odpadną stresy i niechęć do zajęć szkolnych, a lepsze wyniki w nauce zachęcą do dalszej pracy.

Przed konkursem i olimpiadą

Kolejna propozycja edukacyjna to pomoc w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych. W konkursach biorą udział zdolni i ambitni uczniowie, którzy chcą osiągnąć jak najwyższy wynik. Konieczność przerobienia obszernego materiału, może nastręczać nieco trudności, stąd oferta zajęć przygotowujących do startu w olimpiadach szkolnych. Dodatkowe zajęcia z nauczycielem pomogą utrwalić nabytą wiedzę, wyselekcjonować najistotniejsze tematy z danej dziedziny i usystematyzować wiadomości.

Korepetycje Szczecin dla chcących poprawić wyniki.
Jeśli chcesz podciągnąć się w nauce, pomocne okazać się mogą korepetycje. Oferujemy zajęcia dodatkowe z każdego przedmiotu, więc bez względu na to czy masz kłopoty z przedmiotami humanistycznymi czy ścisłymi u nas znajdziesz rozwiązanie swoich problemów. Braki w niektórych dziedzinach, mogą być początkiem wielkich problemów ze zrozumieniem i dalszą nauką przedmiotu. W zależności od potrzeb możesz zdecydować się na lekcje indywidualne lub grupowe.
Korepetycje w Szczecinie prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy w przejrzysty sposób wytłumaczą wszystkie zadania i zagadnienia sprawiające trudności. W ramach korepetycji można korzystać z zajęć oferujących pomoc w odrabianiu lekcji oraz przygotowujących do klasówek. Korepetycje nie tylko uzupełnią wiedzę, ale też pomogą utrwalić zdobyte wiadomości, co przyniesie wymierne korzyści w późniejszym czasie.