Egzamin gimnazjalny

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną i obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej nauczania.

Nie ma możliwości niezdania egzaminu – jeśli uczeń się na nim stawi, egzamin będzie zaliczony. Jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0% punktów, z którym będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Trzy dni dla gminazjalistów

Egzamin gimnazjalny zdawany jest w trzech częściach:

  • pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
  • druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną;
  • trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski); do tej części egzaminu uczeń przystępuje z języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.

Wyniki egzaminu

Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Choć wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym, jest on brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Kursy gimnazjalne Szczecin przyniosą oczekiwane efekty.
Receptą na to by do egzaminów podchodzić bez stresu i nerwowości jest dobre przygotowanie. Samemu trudno zmobilizować się do pracy, ogrom materiału do powtórzenia skutecznie zniechęca do sięgnięcia po podręczniki. Tym trudniej, jeśli mamy jakieś zaległości, nie rozumiemy tematu i nie jest to nasza ulubiona dyscyplina. W takim przypadku warto zdecydować się na kursy gimnazjalne, w ramach których powtórzycie i utrwalicie wiadomości.
Korzystanie z kursów gimnazjalnych w Szczecinie daje możliwość uzupełnienia braków, które mogą być spowodowane nieobecnością w szkole. Na szkoleniu pomożemy Ci usystematyzować rozległy materiał, aby łatwiej było Ci się uczyć. Rozwiążesz z nami przykładowe testy i zadania, co da przedsmak czekających Was egzaminów. A na koniec okaże się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują ;)