Testy gimnazjalne

Część humanistyczna

testy gim

Obejmuje ona zadania z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Cały egzamin humanistyczny trwa 150 minut.

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna - rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, opis lub sprawozdanie. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności oraz poziomu trudności. Zadania są tak dobrane, by odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

Część matematyczno-przyrodnicza

Obejmuje ona zadania matematyczne oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Cały egzamin matematyczno-przyrodniczy trwa 150 minut.

Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mają one na celu sprawdzenie rozumienia pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.

Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności oraz poziomu trudności. Zadania są tak opracowane aby sprawdzić opanowanie przez ucznia umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, w tym umiejętność wykrywania współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych.

Część językowa

Test z języka obcego jest podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Każdy poziom trwa po 60 minut.

Zestaw zadań na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego zdającego. Sprawdzane są umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Uczniowie, których obowiązuje poziom rozszerzony muszą najpierw zdawać poziom podstawowy, który jest obowiązkowy dla wszystkich. Do poziomu rozszerzonego mogą przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Kursy gimnazjalne Szczecin dla młodzieży z aspiracjami.
Zachęcamy do zapisów na kursy gimnazjalne, które pomogą uczniom w skutecznym przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego. Ukończony z dobrym wynikiem może być przepustką do upatrzonej szkoły średniej. Jest to szczególnie ważne jeśli zależy nam na szkole, która edukuje na wysokim poziomie. Młodzież często ma problem z samodyscypliną i nie kwapi się by przysiąść fałdów, dlatego proponujmy zajęcia z doświadczoną kadrą nauczycielską.
Naszym celem jest efektywne przygotowanie młodzieży, poprzez systematyczne ćwiczenia, wspólne rozwiązywanie testów, wyjaśnianie zawiłości. W ramach kursu zapewniamy materiały, przygotowane przez prowadzących zajęcia. Kursy gimnazjalne w Szczecinie to 80 godzin regularnej nauki, która pomoże utrwalić zdobyte informacje. Czekamy na ciebie!