Nowa matura

Informacja ogólne

Nowa matura

Egzamin maturalny od 2015 roku odbywać się będzie według nowych zasad. Został on tak zmodyfikowany aby lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Dotychczasowe sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

Stosowany dotychczas „klucz maturalny” zostanie zastąpiony systemem oceniania całościowego, który polega on na określeniu ogólnych kryteriów, jakie musi spełnić zdający maturę uczeń. Sprawdzany będzie jego tok myślenia, a punkty będzie otrzymywał, jeśli zbliży się swoją odpowiedzią do proponowanych kryteriów.

Egzamin pisemny

Zgodnie z założeniami, od 2015 r. maturzyści będą musieli zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz j. mniejszości narodowej jeśli jest on wykładany w danej szkole. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Dodatkowo maturzysta będzie musiał przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. Ich lista została nieco zmodyfikowana - abiturienci nie będą mogli już wybrać wiedzy o tańcu, zachowany zostanie natomiast egzamin z łaciny.

Od 2015 roku wszystkie przedmioty dodatkowe będą zdawane tylko i wyłącznie na poziomie rozszerzonym. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski. Maksymalnie - tak jak teraz - będzie można zdawać egzaminy z sześciu przedmiotów dodatkowych.

Egzamin ustny

Maturzyści od 2015 będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę. Dotychczasową prezentację na wcześniej wybrany temat zastąpi wypowiedź na wylosowane na maturze pytania. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów - literackiego, popularno-naukowego - lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na dyskusję, dotyczącą tej wypowiedzi, z zespołem przedmiotowym.

Wynik egzaminu

Aby uzyskać maturę od 2015 r. abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki.

Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia. Sprawdź na jaki kierunek studiów możesz startować zdając maturę z wybranego przedmiotu => KLIKNIJ TUTAJ

Kursy maturalne Szczecin efektywnie przygotują Cię do egzaminu.
Egzamin maturalny, to nie bułka z masłem, ale też nie należy się go zbytnio obawiać. Nie powinien sprawić trudności jeśli jest się do niego dobrze przygotowanym, a to można uzyskać korzystając z kursów maturalnych, oferowanych przez naszą szkołę. Na zajęciach powtórzycie i utrwalicie cały materiał oraz uzupełnicie ewentualne braki. Systematyczna nauka wiele może zdziałać.
Nasza kadra prowadząca szkolenie, podpowie jak najefektywniej przygotować się do nowej matury. W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z zadaniami z poprzednich lat, wykonuje ćwiczenia. Uczestnicząc w kursie maturalnym w Szczecinie, z łatwością opanujecie materiał, ponieważ usystematyzowana wiedza jest łatwiej przyswajalna. Efektywne przygotowania sprawią, że przestaniesz się obawiać matury.