Przedmioty maturalne

Przedmioty obowiązkowe

przedmioty

Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy.

Jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Uczeń może wybrać przedmiot, w którym czuje się mocny, więc nie powinno mu to nastręczać trudności. Ma to swoje plusy, bowiem dobry wynik, będzie pomocny przy rekrutacji na wymarzony kierunek studiów.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
CZĘŚĆ PISEMNA 1 CZĘŚĆ USTNA
język polski
język polski
język obcy nowożytny
język obcy nowożytny
matematyka
 
język mniejszości narodowej 2
język mniejszości narodowej 2

Objaśnienia do tabeli:

1. Wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej zdaje się na poziomie podstawowym.
2. Do egzaminu z języka obcego mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Egzamin z przedmiotów dodatkowych

W części pisemnej absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu z wybranego przedmiotu. Ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, do którego przystępuje obowiązkowo.

Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której maturzysta uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.

PRZEDMIOTY DODATKOWE 1
CZĘŚĆ PISEMNA
wybór spośród:
CZĘŚĆ USTNA
wybór spośród:
 biologia
język mniejszości etnicznej 3
 chemia
język mniejszości narodowej 3 4
 filozofia
 język obcy nowożytny 2 3 4
fizyka
język regionalny 3
 geografia
 -
 historia
 -
 historia muzyki
 -
 historia sztuki
 -
 informatyka
 -
 jęz. łaciński i kultura antyczna
 -
 język mniejszości etnicznej
 -
 język mniejszości narodowej
 -
język obcy nowożytny 2
 -
język polski
 -
język regionalny
 -
matematyka
 -
wiedza o społeczeństwie
 -

Objaśnienia do tabeli:

1. Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wszystkie przedmioty dodatkowe zdaje się na poziomie rozszerzonym, a języki bez określania poziomu.
2. Język nowożytny można zdawać również na poziomie dwujęzycznym. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.
3. Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, narodowej, obcego nowożytnego lub regionalnego - musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo - jako dodatkowa opcja w przypadku języka obcego nowożytnego - dwujęzycznym.
4. Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego.

Kursy maturalne Szczecin zapewniają solidne przygotowanie.
Jeśli postawiłeś sobie za cel zdać maturę na wysokim poziomie, aby móc dostać się na wymarzone studia - zgłoś się do nas! Oferujemy kursy maturalne, które pomogą Ci się przygotować egzaminu. W troku zajęć zapoznamy uczestników ze strukturą egzaminu oraz rodzajami zadań. Pomożemy pogrupować obszerny materiał na partie, dzięki czemu przyswajanie informacji będzie znacznie łatwiejsze.
Zależy nam abyście drodzy uczniowie spełniali swoje marzenia i podążali obraną przez siebie ścieżką edukacyjną. Pierwszym krokiem jest dobrze znana matura, a w tym pomogą nasze szkolenia. W zależności od potrzeb wybrać można 60 lub 80 godzin kursu. Grupy liczą od 4 do 8 osób, więc znajdziemy czas dla każdego ucznia. Kursy maturalne w Szczecinie skierowane są ambitnych, młodych ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.